เรียน ลูกค้าทุกท่านที่มีการจอง (บัตรโดยสาร) และมีการเดินทางเข้า หรือออกจากสนามบินนานาชาติโอซาก้า คันไซ (KIX)

ขอขอบคุณในการสนับสนุนของคุณแก่ JAL กรุ๊ป

ในขณะนี้สนามบินนานาชาติโอซาก้าคันไซ (KIX) ปิดให้บริการ

เนื่องจากได้รับความเสียหายอันเกิดจากพายุไต้ฝุ่น JEBI

แต่เจแปนแอร์ไลน์กลับมาให้บริการได้ทุกเที่ยวบินตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน ตามรายละเอียดล่าสุดด้านล่างนี้

21 ก.ย. 2018 -

เส้นทาง หมายเลข
เที่ยวบิน
เวลาออก เวลาถึง
ลอสแองเจลิส โอซาก้า (คันไซ)→ลอสแองเจลิส JL060 17:25 12:15
ลอสแองเจลิส→โอซาก้า (คันไซ) JL069 14:05 18:15(วันถัดไป)
กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร→โอซาก้า (คันไซ) JL728 23:00 06:30(วันถัดไป)
โอซาก้า (คันไซ)→กรุงเทพมหานคร JL727 00:55 04:40
ไทเป(เถาหยวน) โอซาก้า (คันไซ)→ไทเป(เถาหยวน) JL813 09:10 11:05
ไทเป(เถาหยวน)→โอซาก้า (คันไซ) JL816 12:15 16:00
โอซาก้า (คันไซ)→ไทเป(เถาหยวน) JL815 19:35 21:35
ไทเป(เถาหยวน)→โอซาก้า (คันไซ) JL814 08:40 12:25
โฮโนลูลู โฮโนลูลู→โอซาก้า (คันไซ) JL8791 10:25 14:15(วันถัดไป)
โอซาก้า (คันไซ)→โฮโนลูลู JL8792 19:05 08:10
เซี่ยงไฮ้(ผู่ตง) โอซาก้า (คันไซ)→เซี่ยงไฮ้(ผู่ตง) JL891 10:10 11:45
เซี่ยงไฮ้(ผู่ตง)→โอซาก้า (คันไซ) JL894 13:20 16:45
โอซาก้า (คันไซ)→เซี่ยงไฮ้(ผู่ตง) JL897 14:40 16:15
เซี่ยงไฮ้(ผู่ตง)→โอซาก้า (คันไซ) JL898 18:10 21:35

นอกจากนี้การขึ้นเครื่องที่สนามบินนานาชาติคันไซ สามารถขึ้นเครื่องได้ที่อาคารผู้โดยสาร 1 (เที่ยวบินขาเข้าจะจอดที่อาคารผู้โดยสาร 1)

[เคาน์เตอร์เช็คอินสำหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศ]
* คุณสามารถเช็คอินได้ตั้งแต่เวลา 7:00 น. สำหรับเที่ยวบินใด ๆ ที่ขึ้นอยู่กับวันนั้น (ปิดตั้งแต่ 10:00 ถึง 12:00 น.)
* เคาน์เตอร์เช็คอิน H - สำหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศทั้งหมด

โปรดตรวจสอบเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของสนามบินนานาชาติคันไซ สำหรับการเดินทางเข้า / ออกจากสนามบินนานาชาติคันไซ

LINK

การเปลี่ยนแปลงการเดินทางและการขอคืนเงินค่าบัตรโดยสารที่มีการเดินทางเข้าและออกจากสนามบินนานาชาติคันไซ

ผู้โดยสารที่มีกำหนดการเดินทางเข้าหรือออกจากสนามบินนานาชาติคันไซจนถึงวันที่ 20 กันยายนนี้ สามารถเปลี่ยนแปลงการเดินทาง และขอคืนเงินค่าบัตรโดยสารได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ กรุณาติดต่อฝ่ายสำรองที่นั่งของเรา

อย่างไรก็ตามเที่ยวบินใดๆ ที่สามารถกลับมาให้บริการได้ตามปกติโดยออก /เข้าจากท่าอากาศยานนานาชาติคันไซจะไม่ได้รับการยกเว้น

โปรดทราบว่าการคืนเงินเต็มจำนวนสำหรับบัตรที่ซื้อในเว็บไซต์ของ JAL และดำเนินการก่อนการเดินทาง สามารถขอคืนเงินผ่านหน้า "จัดการการจอง"

JAL Group Offices and Contact Us

วันที่ 14 กันยายน 2018
Japan Airlines

Copyright © Japan Airlines. All rights reserved.

To Page top