สัมภาระเช็คอิน

เรียนรู้เกี่ยวกับขนาดและน้ำหนักสัมภาระเช็คอินที่เคาน์เตอร์ที่สนามบินและข้อควรทราบต่างๆ

โดยปกติแล้วจะมีการใช้นโยบายของสายการบินที่คุณซื้อบัตรโดยสารกับสัมภาระที่อนุญาตและค่าธรรมเนียมสัมภาระเช็คอิน แต่โปรดตรวจสอบกับสายการบินที่ให้บริการเที่ยวบินหรือติดต่อ JAL เพื่อสอบถามรายละเอียด

เปิดในหน้าต่างใหม่สําหรับเที่ยวบินร่วมบริการ

นโยบายสัมภาระเช็คอิน

กระเป๋าสองใบแรกฟรี
(กระเป๋าสามใบแรกฟรีสําหรับผู้โดยสารชั้นเฟิร์สคลาสและชั้นธุรกิจ)

 • ข้อควรทราบเกี่ยวกับสัมภาระเช็คอิน

  • โปรดปิดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในสัมภาระเช็คอินของท่าน สิ่งของมีค่าไม่ควรเก็บไว้ในสัมภาระเช็คอิน
  • กฎเหล่านี้เป็นการปฏิบัติตามกฎระเบียบและคำสั่งของ IATA ล่าสุดของแผนกบริการขนส่งในประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดา กฎระเบียบอาจแตกต่างกันสําหรับเที่ยวบินที่ดําเนินการโดยสายการบินอื่น (รวมถึงเที่ยวบินร่วมบริการ) ที่เป็นส่วนหนึ่งในกำหนดการเดินทางของผู้โดยสารของ JAL โปรดตรวจสอบกับสายการบินที่จะเช็คอินสัมภาระของท่าน

   1. เปิดในหน้าต่างใหม่เกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับของ IATA
   2. เปิดในหน้าต่างใหม่เที่ยวบินร่วมบริการที่ดำเนินการโดยสายการบินอื่น
  • JAL จะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อรับประกันการขนส่งที่ปลอดภัยสำหรับสัมภาระเช็คอินของผู้โดยสารของเราในขณะที่อยู่ในการดูแลของ JAL JAL ยอมรับในความรับผิดชอบต่อความเสียหายของสัมภาระดังกล่าว ยกเว้นในกรณีความเสียหายอันเนื่องมาจากการเสื่อมสภาพ หรือข้อบกพร่องอื่นๆ ในสัมภาระที่เช็คอินของท่าน ไม่ว่า JAL จะรับรู้หรือไม่ก็ตาม
   ดังนั้นผู้โดยสารควรใช้ความระมัดระวังในการห่อบรรจุสิ่งของที่แตกหักง่ายอย่างดีและแน่นหนาสำหรับการขนส่ง เช่น เครื่องดนตรี อุปกรณ์กีฬา (ไม้กอล์ฟ กระดานโต้คลื่น อุปกรณ์วินด์เซิร์ฟ อุปกรณ์ดําน้ำ จักรยาน ฯลฯ) เครื่องปั้นดินเผา ผลิตภัณฑ์เครื่องแก้ว และแอลกอฮอล์
   เราขอขอบคุณสำหรับความเข้าใจ

   เปิดในหน้าต่างใหม่ปัญหาเกี่ยวกับสัมภาระ (สัมภาระเสียหายหรือสูญหาย)

   • *โปรดทราบว่าสิ่งของอันตรายบางรายการเป็นสิ่งต้องห้ามตามกฎหมายทั้งในสัมภาระถือขึ้นเครื่องหรือสัมภาระเช็คอิน
    โปรดดูที่หน้ารายการควบคุมเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

    เปิดในหน้าต่างใหม่รายการควบคุม

น้ำหนักสัมภาระเช็คอินฟรี

ชั้นการเดินทาง มาตรฐาน
ชั้นเฟิร์สคลาส
 • 3 ชิ้น
  32 กก./ชิ้น

ชั้นธุรกิจ
ชั้นประหยัดพรีเมียม
 • 2 ชิ้น
  23 กก./ชิ้น

ชั้นประหยัด
ชั้นการเดินทาง สมาชิก JMB FLY ON และ JGC
ชั้นเฟิร์สคลาส
 • 4 ชิ้น
  32 กก./ชิ้น

ชั้นธุรกิจ
ชั้นประหยัดพรีเมียม/
ชั้นประหยัด
 • 3 ชิ้น
  32 กก./ชิ้น

สมาชิก JMB คริสตัลที่ไม่มีสถานะ JGC

 • 3 ชิ้น
  23 กก./ชิ้น

ขนาดภายนอก (ความยาว + ความกว้าง + ความสูง) ความยาว + ความกว้าง + ความสูง ≦ 203 ซม. *รวมทั้งล้อและมือจับ

ทารกเดินทางในที่นั่งของตนเอง ดูตามน้ำหนักสัมภาระที่อนุญาตให้ขึ้นเครื่องของชั้นการเดินทาง รถเข็นเด็ก เปลทารก หรือที่นั่งเด็ก สามารถเช็คอินเป็นสัมภาระโดยไม่คิดค่าธรรมเนียมใดๆ
 • *โปรดทราบว่า ที่กล่าวมาข้างต้นจะใช้ได้เฉพาะรายการเป็นของลูกค้าเท่านั้น
ทารกที่ไม่ได้เดินทางในที่นั่งของตนเอง สัมภาระเช็คอิน 1 ชิ้นที่มีขนาดความยาวแต่ละด้านรวมกันสูงสุด 203 ซม. (ความยาว + ความกว้าง + ความสูง) น้ำหนักเท่ากับที่อนุญาตสำหรับผู้ใหญ่ที่ร่วมเดินทางมาด้วย
 • ข้อควรทราบเกี่ยวกับน้ำหนักสัมภาระฟรี

  • จะมีการใช้กฎที่แตกต่างกันสําหรับผู้โดยสารผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองของสหรัฐอเมริกา สําหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองของสหรัฐอเมริกา

   เปิดในหน้าต่างใหม่ขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองของสหรัฐอเมริกาและสัมภาระถือขึ้นเครื่องสําหรับเส้นทางที่ผ่านสหรัฐอเมริกา

  • เนื่องจากพื้นที่เก็บสัมภาระมีจำกัดในเครื่องบินแต่ละประเภท โปรดทราบว่าเราอาจจะไม่สามารถโหลดสัมภาระเช็คอินในเที่ยวบินได้ทั้งหมด
  • สัมภาระที่เช็คอินอาจถูกปฏิเสธหากไม่ได้บรรจุอย่างเหมาะสมในกระเป๋าเดินทางหรือกล่องที่ทนทานต่อการลําเลียงของสายพานลําเลียงได้ สัมภาระที่มีชิ้นส่วนหลายชิ้นจะไม่ถูกนับเป็นสัมภาระเช็คอินเพียงหนึ่งชิ้นถ้าชิ้นส่วนนั้นสามารถถอดแยก แยกส่วน หรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสัมภาระอื่นๆ ได้

ค่าธรรมเนียมสัมภาระส่วนเกิน

หากสัมภาระของท่านมีน้ำหนักเกินน้ำหนักสัมภาระเช็คอินฟรี จะมีการคิดค่าธรรมเนียมสัมภาระเพิ่มเติม (รวมภาษี) ตามเส้นทางของท่าน
โปรดตรวจสอบค่าธรรมเนียมสําหรับแต่ละเส้นทางด้านล่าง

 • ระหว่างญี่ปุ่น เอเชีย อินเดีย หมู่เกาะแปซิฟิกและฮาวาย อเมริกาเหนือ/กลาง/ใต้ ยุโรป ตะวันออกกลาง แอฟริกา

  กระเป๋าเพิ่มเติม (ต่อชิ้น) 20,000 เยน (200 ดอลลาร์สหรัฐ/200 ดอลลาร์แคนาดา)
  น้ำหนักเกิน (ต่อชิ้น) 23 กก. - 32 กก.: 10,000 เยน (100 ดอลลาร์สหรัฐ/100 ดอลลาร์แคนาดา)
  32 กก. - 45 กก. : 60,000 เยน (600 ดอลลาร์สหรัฐ/600 ดอลลาร์แคนาดา)
  ขนาดเกิน
  (ต่อชิ้น ขนาดภายนอกรวม)
  เกินกว่า 203 ซม. : 20,000 เยน (200 ดอลลาร์สหรัฐ/200 ดอลลาร์แคนาดา)
  • *สำหรับบริการนี้ สามารถใช้ไมล์สะสม JMB เพื่อจ่ายค่าธรรมเนียมสัมภาระส่วนเกินบนเที่ยวบินระหว่างประเทศของ JAL ได้

  เปิดในหน้าต่างใหม่การชําระเงินค่าธรรมเนียมสัมภาระส่วนเกินโดยไมล์สะสม JMB

 • ระหว่างญี่ปุ่นและเอเชีย กวม หมู่เกาะแปซิฟิก

  กระเป๋าเพิ่มเติม (ต่อชิ้น) 10,000 เยน (100 ดอลลาร์สหรัฐ/100 ดอลลาร์แคนาดา)
  น้ำหนักเกิน (ต่อชิ้น) 23 กก. - 32 กก.: 6,000 เยน (60 ดอลลาร์สหรัฐ/60 ดอลลาร์แคนาดา)
  32 กก. - 45 กก. : 30,000 เยน (300 ดอลลาร์สหรัฐ/CAD300 ดอลลาร์แคนาดา)
  ขนาดเกิน
  (ต่อชิ้น ขนาดภายนอกรวม)
  เกินกว่า 203 ซม. : 10,000 เยน (100 ดอลลาร์สหรัฐ/100 ดอลลาร์แคนาดา)
  • *สำหรับบริการนี้ สามารถใช้ไมล์สะสม JMB เพื่อจ่ายค่าธรรมเนียมสัมภาระส่วนเกินบนเที่ยวบินระหว่างประเทศของ JAL ได้

  เปิดในหน้าต่างใหม่การชําระเงินค่าธรรมเนียมสัมภาระส่วนเกินโดยไมล์สะสม JMB

 • ภายในญี่ปุ่น (เมื่อใช้เงื่อนไขการขนส่งระหว่างประเทศ)

  กระเป๋าเพิ่มเติม (ต่อชิ้น) 5,000 เยน (50 ดอลลาร์สหรัฐ/50 ดอลลาร์แคนาดา)(*)
  น้ำหนักเกิน (ต่อชิ้น) 23 กก. - 32 กก.: 1,000 เยน (10 ดอลลาร์สหรัฐ/10 ดอลลาร์แคนาดา)(*)
  32 กก. - 45กก. : 15,000 เยน (150 ดอลลาร์สหรัฐ/150 ดอลลาร์แคนาดา)(*)
  ขนาดเกิน
  (ต่อชิ้น ขนาดภายนอกรวม)
  เกินกว่า 203 ซม. : 5,000 เยน (50 ดอลลาร์สหรัฐ/50 ดอลลาร์แคนาดา)(*)
  • *ภาษีเพื่อการบริโภค
  • *สำหรับบริการนี้ สามารถใช้ไมล์สะสม JMB เพื่อจ่ายค่าธรรมเนียมสัมภาระส่วนเกินบนเที่ยวบินระหว่างประเทศของ JAL ได้

  เปิดในหน้าต่างใหม่การชําระเงินค่าธรรมเนียมสัมภาระส่วนเกินโดยไมล์สะสม JMB

 • ข้อควรทราบเกี่ยวกับสัมภาระส่วนเกิน

  • จํานวนสัมภาระเช็คอินสูงสุดที่อนุญาตต่อคนคือ น้ำหนักสัมภาระเช็คอินฟรีตามชั้นการเดินทางของผู้โดยสารนั้นและกระเป๋าอีก 7 ใบ
   • *โปรดทราบว่าจํานวนสัมภาระเช็คอินสูงสุดที่อนุญาตต่อผู้โดยสารหนึ่งท่านสําหรับชั้นเฟิร์สคลาสและชั้นธุรกิจคือ 10 ใบ สําหรับชั้นประหยัดพรีเมียมและชั้นประหยัดคือ 9 ใบ
  • ยอดรวมน้ำหนักสัมภาระเช็คอินจะต้องไม่เกิน 45 กก.
  • ผู้โดยสารจะต้องรับผิดชอบในการชําระค่าธรรมเนียมสัมภาระส่วนเกินทั้งหมดเมื่อมีการคิดค่าธรรมเนียมกระเป๋าส่วนเกินตั้งแต่สองประเภทขึ้นไป
  • ผู้โดยสารต้องทําการชําระเงินโดยใช้จำนวนตามสกุลดอลลาร์แคนาดาเมื่อชําระเงินในแคนาดา และใช้จำนวนตามสกุลดอลลาร์สหรัฐแปลงเป็นสกุลเงินท้องถิ่นเมื่อชําระเงินนอกอาณาเขตของแคนาดาหรือญี่ปุ่น

กฎระเบียบเกี่ยวกับสัมภาระเช็คอินตามเส้นทาง

สําหรับรายละเอียดเพิ่มเติมโปรดติดต่อ JAL หรือตัวแทนท่องเที่ยวของท่าน

 1. เปิดในหน้าต่างใหม่เคาน์เตอร์จองบัตรโดยสารระหว่างประเทศของ JAL
 • เส้นทางลอนดอน ปารีส เฮลซิงกิ ดูไบ และออสเตรเลีย

  สัมภาระเช็คอิน 1 ชิ้นจะมีน้ำหนักเกิน 32 กก. (70 ปอนด์) ไม่ได้ โปรดแบ่งและแพ็คสัมภาระก่อนที่จะทำการเช็คอิน

 • สนามบินโซล (กิมโป)

  ไม่อนุญาตให้สัมภาระเช็คอิน 1 ชิ้นมีขนาดเกิน 200 ซม. × 90 ซม. × 90 ซม. เนื่องจากเป็นข้อจํากัดของสนามบินบางแห่ง

ค่าธรรมเนียมสัตว์เลี้ยง

อัตราค่าธรรมเนียมต่อไปนี้จะใช้สําหรับกล่องเช็คอินแต่ละชิ้น (รวมภาษี) นโยบายน้ำหนักสัมภาระที่อนุญาตไม่สามารถนำมาใช้กับกล่องเช็คอิน
โปรดเลือกทิศทางการเดินทางของท่านจากด้านล่างเพื่อตรวจสอบเกี่ยวกับอัตราที่บังคับใช้

 • ระหว่างญี่ปุ่น เอเชีย อินเดีย หมู่เกาะแปซิฟิกและฮาวาย อเมริกาเหนือ/กลาง/ใต้ ยุโรป ตะวันออกกลาง แอฟริกา

  ต่อกล่อง 40,000 เยน (400 ดอลลาร์สหรัฐ/400 ดอลลาร์แคนาดา)
 • ระหว่างญี่ปุ่นและเอเชีย กวม หมู่เกาะแปซิฟิก

  ต่อกล่อง 25,000 เยน (250 ดอลลาร์สหรัฐ/250 ดอลลาร์แคนาดา)
 • ภายในญี่ปุ่น (เมื่อใช้เงื่อนไขการขนส่งระหว่างประเทศ)

  ต่อกล่อง 5,000 เยน (50 ดอลลาร์สหรัฐ/50 ดอลลาร์แคนาดา)(*)
  • *ภาษีเพื่อการบริโภค
 • สำหรับผู้โดยสารที่เดินทางพร้อมสัตว์เลี้ยง

  • ผู้โดยสารในเที่ยวบินที่ให้บริการโดย JAL ได้รับอนุญาตให้เช็คอินสัตว์เลี้ยงเฉพาะประเภทต่อไปนี้เท่านั้น: สุนัข แมว นก กระต่าย เฟอเรท แฮมสเตอร์ กระรอก ชิปมังก์ และชินชิลล่า
  • เมื่อจองพื้นที่สําหรับสัตว์เลี้ยงของท่านบนเที่ยวบิน เราจะยืนยันขนาดของกล่อง (ขนาดภายนอกสูงสุด) ร่วมกับน้ำหนักของสัตว์เลี้ยงและกล่อง ประเภทของสัตว์ และสัตว์ต้องมีอายุอย่างน้อยแปดสัปดาห์ การจองทั้งหมดได้รับการยืนยันเป็นการชั่วคราวเท่านั้น เราจะแจ้งให้ท่านทราบถึงการยืนยันที่ถูกต้องในภายหลัง โปรดทราบว่าการแจ้งดังกล่าวอาจใช้เวลาหลายวัน (เครื่องบินสามารถรองรับจำนวนกล่องได้จำกัด การจำกัดจำนวนและขนาดของกล่องจะแตกต่างกันไปในเครื่องบินแต่ประเภท)

   เปิดในหน้าต่างใหม่สำหรับผู้โดยสารที่เดินทางพร้อมสัตว์เลี้ยง

  • ผู้โดยสารต้องทําการชําระเงินโดยใช้จำนวนตามสกุลดอลลาร์แคนาดาเมื่อชําระเงินในแคนาดา และใช้จำนวนตามสกุลดอลลาร์สหรัฐแปลงเป็นสกุลเงินท้องถิ่นเมื่อชําระเงินนอกอาณาเขตของแคนาดาหรือญี่ปุ่น

ค่าธรรมเนียมกระดานโต้คลื่นและอุปกรณ์วินด์เซิร์ฟ

ผู้โดยสารที่เช็คอินกระดานโต้คลื่นหรือกระดานวินด์เซิร์ฟจะต้องชำระค่าธรรมเนียมตามอัตราต่อไปนี้ในกระเป๋าที่เช็คอินแต่ละใบ นโยบายน้ำหนักสัมภาระฟรีไม่สามารถใช้ได้กับรายการเหล่านี้ (รวมภาษี)
โปรดเลือกทิศทางการเดินทางของท่านจากตัวเลือกด้านล่างเพื่อตรวจสอบอัตราที่บังคับใช้

 • ระหว่างญี่ปุ่น เอเชีย อินเดีย หมู่เกาะแปซิฟิกและฮาวาย อเมริกาเหนือ/กลาง/ใต้ ยุโรป ตะวันออกกลาง แอฟริกา

  กระดานโต้คลื่น: ต่อกระเป๋า
  กระดานวินด์เซิร์ฟ: ต่อหนึ่งชุด
  20,000 เยน (200 ดอลลาร์สหรัฐ/200 ดอลลาร์แคนาดา)
 • ระหว่างญี่ปุ่นและเอเชีย กวม หมู่เกาะแปซิฟิก

  กระดานโต้คลื่น: ต่อกระเป๋า
  กระดานวินด์เซิร์ฟ: ต่อหนึ่งชุด
  10,000 เยน (100 ดอลลาร์สหรัฐ/100 ดอลลาร์แคนาดา)
 • ภายในญี่ปุ่น (เมื่อใช้เงื่อนไขการขนส่งระหว่างประเทศ)

  กระดานโต้คลื่น: ต่อกระเป๋า
  กระดานวินด์เซิร์ฟ: ต่อหนึ่งชุด
  5,000 เยน (50 ดอลลาร์สหรัฐ/50 ดอลลาร์แคนาดา)(*)
  • *ภาษีเพื่อการบริโภค
 • ข้อควรทราบเกี่ยวกับกระดานโต้คลื่น

  • กระเป๋ากระดานโต้คลื่นหนึ่งใบสามารถบรรจุกระดานโต้คลื่นได้สูงสุด 2 แผ่น อุปกรณ์วินด์เซิร์ฟหนึ่งชุดประกอบด้วย กระดาน 1 แผ่น เสากระโดง 1 เสา บูม 1 ชิ้น และใบเรือ 1 ผืน
  • เราอาจไม่สามารถตรวจสอบรายการต่างๆ ได้เนื่องจากข้อจํากัดด้านพื้นที่ของห้องเก็บสัมภาระ โปรดติดต่อเราหรือตัวแทนการท่องเที่ยวของท่านสําหรับข้อมูลเพิ่มเติม

   1. เปิดในหน้าต่างใหม่เคาน์เตอร์จองบัตรโดยสารระหว่างประเทศของ JAL
  • อุปกรณ์กีฬาอื่นๆ จะได้รับการจัดการเช่นเดียวกับสัมภาระปกติ และจะต้องชำระค่าธรรมเนียมสัมภาระพิเศษภายใต้ข้อบังคับของ JAL ในกรณีที่น้ำหนักหรือขนาดเกินกว่าน้ำหนักสัมภาระฟรี
  • ผู้โดยสารต้องทําการชําระเงินโดยใช้จำนวนตามสกุลดอลลาร์แคนาดาเมื่อชําระเงินในแคนาดา และใช้จำนวนตามสกุลดอลลาร์สหรัฐแปลงเป็นสกุลเงินท้องถิ่นเมื่อชําระเงินนอกอาณาเขตของแคนาดาหรือญี่ปุ่น

ค่าธรรมเนียมความรับผิดส่วนเกิน

มีการจํากัดความรับผิดของผู้ขนส่งสัมภาระเช็คอิน ผู้โดยสารสามารถจ่ายค่าธรรมเนียมมูลค่าความรับผิดส่วนเกินที่กำหนดสำหรับสิ่งของมีค่าเมื่อเช็คอินเพื่อเพิ่มขีดจำกัดของความรับผิดได้สูงสุดเท่ากับ 5,000 ดอลลาร์สหรัฐ

สิ่งของที่เสียหาย สูญหาย และที่ถูกลืม

สัมภาระที่เช็คอินกับเราจะได้รับการจัดการอย่างระมัดระวังจนกว่าจะเดินทางถึงจุดหมายของท่าน อย่างไรก็ตาม สัมภาระอาจได้รับความเสียหายหรือเดินทางถึงจุดหมายของท่านล่าช้าเนื่องจากเหตุผลหลายประการ รวมถึงสภาพอากาศที่เลวร้ายและข้อกำหนดของสนามบิน เราขออภัยเป็นอย่างยิ่งสําหรับความไม่สะดวกดังกล่าว และจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้น

เปิดในหน้าต่างใหม่เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหาที่เกี่ยวข้องกับสัมภาระ