สัมภาระถือขึ้นเครื่อง

เรียนรู้เกี่ยวกับขนาดและจำนวนสัมภาระถือขึ้นเครื่องที่อนุญาต

น้ำหนักสัมภาระถือขึ้นเครื่องฟรี

กระเป๋าหนึ่งใบต่อคน

ท่านอาจถือกระเป๋าขึ้นเครื่องได้ 1 ใบที่ใส่เครื่องใช้ส่วนตัว (ถุงช้อปปิ้ง กระเป๋าถือ ฯลฯ) และกระเป๋าอีก 1 ใบซึ่งตรงตามเงื่อนไขต่อไปนี้ โดยน้ำหนักรวมของทั้ง 2 ใบไม่เกิน 10 กก. (22 ปอนด์)

ความยาว + ความกว้าง + ความสูง ขีดจํากัดขนาด น้ำหนักสูงสุด
ไม่เกิน 115 ซม. (45 นิ้ว) กว้าง : ไม่เกิน 55 ซม. × สูง: ไม่เกิน 40 ซม. × ลึก: ไม่เกิน 25 ซม.
(กว้าง: ไม่เกิน 22 นิ้ว × สูง: ไม่เกิน 16 นิ้ว × ลึก: ไม่เกิน 10 นิ้ว)
ไม่เกิน 10 กก. (22 ปอนด์)
A+B+C ≦ 115cm(45in)
  • *หากสัมภาระของท่านมีขนาดใหญ่เกินไปหรือน้ำหนักมากเกินไป หรือไม่สามารถบรรจุในช่องจัดเก็บสัมภาระได้เนื่องจากขนาดช่องจัดเก็บที่จำกัด สัมภาระนั้นอาจต้องเช็คอินเป็นสินค้า ณ ประตูขึ้นเครื่องหรือในห้องโดยสาร โปรดปิดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในสัมภาระเช็คอินของท่าน สิ่งของมีค่าไม่ควรเก็บไว้ในสัมภาระเช็คอิน
  • *โปรดทราบว่าสิ่งของอันตรายบางรายการเป็นสิ่งต้องห้ามตามกฎหมายทั้งในสัมภาระถือขึ้นเครื่องหรือสัมภาระเช็คอิน

เปิดในหน้าต่างใหม่รายการควบคุม

วิธีจัดเก็บกระเป๋าบนเครื่อง

เพื่อความปลอดภัยและความสะดวกสบายของท่านเอง โปรดเก็บสัมภาระถือขึ้นเครื่องของท่านไว้ใต้ที่นั่ง หรือในช่องเก็บสัมภาระเหนือศีรษะ เพื่อหลีกเลี่ยงสถานการณ์ต่อไปนี้
และเราขอขอบคุณที่ท่านให้ความร่วมมือในการคำนึงถึงผู้โดยสารที่อยู่ใกล้เคียงเมื่อเก็บกระเป๋าของท่าน

ทําให้ได้รับบาดเจ็บ
ทําให้ได้รับบาดเจ็บ
สัมภาระอาจหลุดจากมือในกรณีเกิดความวุ่นวายอย่างกะทันหัน และอาจทําให้ได้รับบาดเจ็บได้
กีดขวางทางออกฉุกเฉิน
กีดขวางทางออกฉุกเฉิน
ของภายในอาจตกหล่นมาอยู่ด้านหน้าของทางออกฉุกเฉิน และเข้าไปในช่องทางเดิน ทำให้กีดขวางทางออกฉุกเฉินได้
เป็นอุปสรรคต่อท่านั่งขณะในกรณีฉุกเฉิน
เป็นอุปสรรคต่อท่านั่งขณะในกรณีฉุกเฉิน
สัมภาระอาจขัดขวางการเปลี่ยนเป็นท่านั่งที่ถูกต้องในกรณีฉุกเฉิน
  • *สําหรับทางออกฉุกเฉิน ผนังกั้น และที่นั่งอื่นๆ ที่ไม่มีที่นั่งอยู่ด้านหน้า ไม่อนุญาตให้วางสัมภาระบนพื้นหรือบนตักในระหว่างที่นําเครื่องบินขึ้นและลงจอด
  • *โปรดเก็บสัมภาระของคุณไว้ใต้ที่นั่งหรือในช่องเก็บของเหนือศีรษะด้วยตนเอง
  • *โปรดเก็บสัมภาระที่อยู่ในเกณฑ์ขนาดและน้ำหนักไว้ในที่เก็บของเหนือศีรษะด้วยตนเอง (การยกสัมภาระที่มีขนาดใหญ่และหนักเกินเพื่อเก็บในที่เก็บของเหนือศีรษะด้วยตนเองจะก่อให้เกิดปัญหาและการบาดเจ็บแก่ผู้โดยสารท่านอื่น)
  • *บนเที่ยวบินชั้นธุรกิจระหว่างประเทศที่มีที่นั่ง JAL SHELL FLAT SEAT หรือชั้นประหยัดพรีเมียมที่มีที่นั่ง JAL SKY SHELL SEAT ไม่สามารถวางสัมภาระไว้ใต้ที่นั่งได้ในระหว่างที่นําเครื่องบินขึ้นหรือลงจอด (โปรดใช้ช่องเก็บสัมภาระเหนือศีรษะ)

เปิดในหน้าต่างใหม่ข้อเรียกร้องสําหรับการอพยพอย่างรวดเร็ว