เที่ยวบินระหว่างประเทศของ JALบริการห้องรับรอง

พักผ่อนสักนิดก่อนออกเดินทาง
ต่อไปนี้คือคำแนะนำวิธีการใช้ห้องรับรองและบริการต่างๆ ของเรา

ห้องรับรองชั้นเฟิร์สคลาสของ JAL
ห้องรับรองซากุระ

สมาชิก

เกณฑ์ตามสถานะสมาชิก

สมาชิก JMB DIAMOND, JMB SAPPHIRE, JMB CRYSTAL และ JAL Global Club สามารถใช้บริการห้องรับรองสนามบินขาออกได้ เนื่องจากห้องรับรองที่คุณสามารถใช้และเกณฑ์การเข้าห้องรับรองอาจแตกต่างกันไปในแต่ละสนามบิน โปรดตรวจสอบเกณฑ์ล่วงหน้า

  • JMB DIAMONDJMB DIAMOND
  • JGC PREMIERJGC PREMIER
  • JMB SAPPHIREJMB SAPPHIRE
  • JAL Global Club (JGC)JAL Global Club (JGC)
  • *ไม่สามารถใช้ได้กับสมาชิก JMB CRYSTAL

เปิดในหน้าต่างใหม่เกณฑ์ตามสถานะสมาชิก

เกณฑ์ตามชั้นโดยสารเที่ยวบิน

ขึ้นอยู่กับชั้นโดยสารของคุณตามบอร์ดดิ้งพาส คุณอาจสามารถเข้าใช้บริการห้องรับรองสนามบินได้ เนื่องจากห้องรับรองที่คุณสามารถใช้ได้และเกณฑ์การเข้าห้องรับรองอาจแตกต่างกันไปในแต่ละสนามบิน โปรดตรวจสอบเกณฑ์ล่วงหน้า

  • ชั้นเฟิร์สคลาส
  • ชั้นธุรกิจ
  • ชั้นประหยัดพรีเมียม
  • ชั้นประหยัด

เปิดในหน้าต่างใหม่เกณฑ์ตามชั้นโดยสารเที่ยวบิน

ค้นหา

ต่อไปนี้คือคำแนะนำเกี่ยวกับประเภทของห้องรับรองสนามบินและบริการที่มี

ดูข้อมูลห้องรับรองสนามบิน

เปิดในหน้าต่างใหม่ห้องรับรองผู้โดยสารเที่ยวบินในประเทศ

ข้อมูลเกี่ยวกับบริการห้องรับรองสำหรับเที่ยวบินภายในประเทศ

เปิดในหน้าต่างใหม่กฎเกี่ยวกับการใช้ห้องรับรอง

ข้อมูลการเดินทางของสายการบินอื่น