JAL โกลเบิล คลับ (JGC)

สมาชิกผู้มีสถานะเป็น JMB แซฟไฟร์หรือสูงกว่าจะได้รับเชิญให้เข้าร่วมคลับพิเศษซึ่งได้ทำการออกแบบมาให้ตรงกับความต้องการของนักเดินทางที่มากประสบการณ์ของเรา

คุณสมบัติการเป็นสมาชิก

สมาชิก JMB ผู้มีคะแนน FLY ON อย่างน้อย 50,000 คะแนน หรือเดินทางด้วยเที่ยวบินของ JAL กรุ๊ปแอร์ไลน์อย่างน้อย 50 เที่ยวบินโดยมีคะแนน
FLY ON ภายในหนึ่งปีปฏิทิน (มกราคม-ธันวาคม) จะได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิก JAL โกลเบิล คลับ (JGC)

  • * พนักงานสายการบินและตัวแทนการท่องเที่ยวต่างๆ ไม่มีสิทธิ์เป็นสมาชิก JAL โกลเบิล คลับ

อายุการใช้งาน

สมาชิกภาพจะมีอายุจนถึงสิ้นเดือนมีนาคมของปีที่ 2 หลังจากที่สมาชิกได้รับการตอบรับเป็นสมาชิก JGC หลังจากนั้นจะต้องมีการต่ออายุทุกปีเพื่อ
รักษาสมาชิกภาพไว้

ค่าธรรมเนียมรายปี

เมื่อลงทะเบียนแล้วจะมีการหักไมล์สะสมจำนวน 5,000 ไมล์จากบัญชี JMB ของสมาชิก JGC
ในฐานะสมาชิก JGC คุณสามารถต่ออายุสมาชิกภาพได้โดยเสียค่าธรรมเนียมรายปีเป็นไมล์สะสมจำนวน 5,000 ไมล์จากบัญชีของคุณในช่วงต้นเดือน
มีนาคม ค่าธรรมเนียมการต่ออายุสมาชิกภาพจะได้รับการยกเว้นสำหรับ :
(1)
สมาชิก JGC ผู้มีบัตรสมาชิก JALการ์ด คลับ-A JALคลับ-A โกล์ด และสมาชิก JAL ไดเนอร์ส
(2)
สมาชิก JGC ผู้มีคะแนน FLY ON 25,000 คะแนนหรือเดินทางกับเที่ยวบินระหว่างประเทศของ JAL/แจลเวย์ที่มีสิทธิ์ 10 เที่ยวบินในระหว่างปีปฏิทิน
  • * สำหรับสมาชิก JAL แฟมิลี่ คลับ ที่มีอายุเกิน 18 ปี สามารถหักไมล์สะสมจำนวน 5,000 ไมล์จากบัญชีรวมของครอบครัวได้

สิทธิประโยชน์ของ JAL โกลเบิล คลับ

โบนัส
โบนัสสำหรับเที่ยวบินแรก: โบนัส 3,000 ไมล์ สำหรับเที่ยวบินแรกที่บินกับสายการบิน JAL กรุ๊ป ที่ใช้สำหรับไมล์สะสมของ JMB ที่ได้รับทุกปี สิทธิพิเศษสำหรับเที่ยวบินโบนัสนี้ สำหรับผู้ถือบัตร JAL การ์ด คลับ – A บัตรคลับ - A โกล์ดการ์ด และ บัตร JAL ไดเนอส์ การ์ด: 35% ของไมล์โบนัสในเที่ยวบินของสายการบิน JAL กรุ๊ป หรือเที่ยวบินของ อเมริกันแอร์ไลน์ (*1) ที่มีค่าโดยสารที่มีสิทธิได้รับไมล์สะสมจะได้รับการเครดิตคืนเป็นไมล์โบนัสสำหรับการเดินทางของบัตร JAL การ์ด สำหรับสมาชิก JAL โกลบอลคลับ จะไม่สามารถนำไมล์โบนัสสำหรับการเดินทางของบัตร JAL การ์ด ไปรวมกับโบนัสไมล์เพิ่มสำหรับโปรแกรม FLY ON และโบนัสไมล์ในเที่ยวบินอื่นๆ ของบัตร JAL การ์ดได้
*1 มีผลใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2554 (วันที่เดินทาง)
การใช้บริการห้องรับรองพิเศษที่สนามบิน
สมาชิกและผู้ร่วมเดินทางหนึ่งท่านสามารถใช้บริการห้องรับรองพิเศษได้เมื่อแสดงบัตร JGC
สามารถใช้ไมล์สะสม JMB จำนวน 4,000 ไมล์เพื่อแลกคูปอง 2 ใบสำหรับผู้ติดตามท่านที่สองและท่านที่สามได้ (สามารถมอบให้ผู้ร่วมเดินทางได้)
เมื่อทำการสำรองที่นั่ง
บริการการเลือกที่นั่งด้านหน้าๆ ภายในชั้นโดยสารของท่านบนเที่ยวบินภายในประเทศญี่ปุ่น
เมื่อเดินทาง
บริการการรับสัมภาระก่อน
สัมภาระที่สามารถนำติดตัวได้พิเศษ (20 กก. หรือเพิ่มอีก 2 ชิ้น)*
บริการการเช็คอินก่อน
การใช้บริการห้องรับรองพิเศษสนามบิน
* การเปลี่ยนแปลงกฎในการนำสัมภาระที่สามารถนำติดตัวได้ รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่
สิทธิประโยชน์อื่นๆ
ป้ายหนังติดสัมภาระ
การใช้บริการห้องรับรองพิเศษของโรงแรมในเครือสำหรับสมาชิกพิเศษ

บริการ JGC พรีเมียร์ (มีอายุ 1 ปี)

สมาชิก JGC ที่มีคะแนน FLY ON อย่างน้อย 80,000 คะแนนหรือเดินทางกับเที่ยวบินของ JAL กรุ๊ป
แอร์ไลน์ และ/หรือ สายการบินในกลุ่มวันเวิลด์ที่มีคะแนน FLY ON อย่างน้อย 25,000 คะแนนมากกว่า 80 เที่ยวบินภายในหนึ่งปีปฏิทินจะได้ลงทะเบียนบริการ JGC พรีเมียร์ซึ่งจะมอบคูปองโรงแรมและสิทธิประโยชน์อื่นๆ ให้แก่คุณ
* คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียดเกี่ยวกับ “JGC พรีเมียร์”


สถานะระดับวันเวิลด์สำหรับสมาชิก JGC

สถานะระดับวันเวิลด์ที่เทียบเท่ากับสถานะสมาชิก JGC ของคุณจะขึ้นอยู่กับระดับในการเข้าร่วมโปรแกรม JMB FLY ON ของคุณ
  • * สิทธิประโยชน์และบริการดังกล่าวจะไม่สามารถมอบซ้ำกับบริการอื่นๆ ของโปรแกรม FLY ON
  • * รายละเอียดและเงื่อนไขอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Copyright © Japan Airlines. All rights reserved.

To Page top