ไมล์สะสมพันธมิตร JMB

รับไมล์สะสมเมื่อช้อปปิ้งออนไลน์

คุณสามารถรับไมล์สะสมเมื่อซื้อสินค้าทางออนไลน์หรือใช้บริการต่างๆ

รับไมล์สะสมจากกิจกรรมในชีวิตประจำวัน

คุณจะได้รับไมล์สะสมไปยังบัญชีของคุณเมื่อแสดงบัตร JMB

รับไมล์สะสมขณะเตรียมความพร้อมเพื่อออกเดินทางหรือระหว่างเดินทาง

รับไมล์สะสมเมื่อคุณใช้บริการที่มีสิทธิ์ก่อนหรือในระหว่างเดินทาง รวมถึงบริการเช่ารถ บริการต่างๆ ที่สนามบิน และอื่นๆ

รับไมล์สะสมจากบัตรเครดิตของคุณ

รับไมล์สะสมจากการใช้จ่ายในชีวิตประจำวันโดยใช้บัตร JALCARD หรือบัตรเครดิตอื่นที่ร่วมรายการ