บริการ

ชั้นโดยสาร/บริการภายในเที่ยวบิน

ชั้นโดยสาร/บริการภายในเที่ยวบิน

เรานำเสนอบริการที่อบอุ่นและเป็นมิตรให้แก่ผู้โดยสารทุกท่านของเรา

ชั้นเฟิร์สคลาส ชั้นธุรกิจ
ชั้นประหยัดพรีเมี่ยม ชั้นประหยัด

สัมภาระ

This page will open in a new windowสัมภาระถือขึ้นเครื่อง

คุณสามารถนำสัมภาระติดตัวขึ้นเครื่องได้ 1 ชิ้น

This page will open in a new windowสัมภาระเช็คอิน

JAL อนุญาตให้ผู้โดยสารชั้นประหยัดสามารถมีกระเป๋าสัมภาระเช็คอิน ฟรีได้ 2 ใบ และให้ผู้โดยสารบนชั้นเฟิร์สคลาสและชั้นธุรกิจสามารถมีกระเป๋าสัมภาระเช็คอินฟรีได้ 3 ใบ

สนามบิน/ห้องรับรอง

ข้อมูลสนามบิน

ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งอำนวยความสะดวกในสนามบิน การเดินทางและอื่นๆ

บริการห้องรับรอง

ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งอำนวยความสะดวกภายในห้องรับรอง สิทธิ์ในการใช้และบริการ

ความช่วยเหลือในการขึ้นเครื่อง/อื่นๆ