JAPAN AIRLINES

JAL Japan Explorer Pass

5,400 เยน  7,560 เยน  หรือ 10,800 เยน ราคาพิเศษสำหรับเส้นทางภายในประเทศญี่ปุ่นที่มีสิทธิ์

บัตรโดยสาร JAL Japan Explorer Pass เป็นการใช้จ่ายค่าโดยสารที่ประหยัดและใช้งานสะดวกง่ายดายสำหรับนักเดินทางที่ต้องการประสบการณ์ทางวัฒนธรรมที่ไม่เหมือนใคร และสัมผัสกับความเป็นญี่ปุ่นเฉพาะท้องถิ่น บัตรโดยสารสามารถนำไปใช้เดินทางได้ใน 30 กว่าเมืองตลอดเส้นทางเครือข่ายภายในประเทศของ JAL

หมายเหตุ:
  • บัตรโดยสาร JAL Japan Explorer Pass สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้เดินทางที่อาศัยอยู่นอกประเทศญี่ปุ่น ที่ถือบัตรโดยสารระหว่างประเทศแบบไป-กลับ และมีกำหนดการเดินทางเข้า-ออกประเทศญี่ปุ่น
  • การจองและการซื้อบัตรโดยสารเส้นทางบินภายในประเทศ จะต้องดำเนินการให้เสร็จสมบูรณ์ผ่านทางเว็บไซต์ของ JAL
  • ข้อกำหนดและเงื่อนไข

ราคาบัตรโดยสาร

5,400 เยน (รวมภาษี) :
สำหรับเส้นทางภายในเกาะฮอกไกโด และเส้นทางที่เดินทางจาก/ถึง ภูมิภาคโทโฮคุ
7,560 เยน (รวมภาษี) :
สำหรับเส้นทางระหว่างโตเกียว และโอซาก้า
สำหรับเส้นทางระหว่างโตเกียว และนานกิ-ชิราฮามะ
สำหรับเส้นทางระหว่างเกาะหลักโอกินาวา และหมู่เกาะน้อยที่อยู่รอบๆ เกาะหลัก
10,800 เยน (รวมภาษี) :
สำหรับเส้นทางอื่นๆ ภายในประเทศญี่ปุ่น

*ค่าโดยสาร JAL Japan Explorer Pass อาจไม่แสดงราคาในบางเส้นทาง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจำนวนที่นั่งว่างที่เปิดขายในขณะนั้น

ข้อสำคัญ

*ราคาบัตรโดยสารจะคำนวณเป็นสกุลเงินของประเทศที่จำหน่าย
*ราคาข้างต้นรวมภาษีผู้บริโภค (8%) ต่อเที่ยวบิน
*หน้านี้จะเปิดในหน้าต่างใหม่ค่าธรรมเนียมการใช้สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้โดยสาร (Passenger Facility Charges - PFC) จะรวมอยู่ในค่าโดยสารสำหรับเที่ยวบินที่เดินทางไป/กลับจากสนามบินฮาเนดะ นาริตะ ชูบุ และคิตะคิวชู
*บัตรโดยสารภายในประเทศที่ถูกออกแล้วจะไม่สามารถทำการเปลี่ยนแปลงได้ บัตรโดยสารทุกประเภทไม่สามารถคืนเงินได้
*จำนวนที่นั่งขึ้นอยู่กับจำนวนที่นั่งว่างที่เปิดขายในขณะนั้น และอาจไม่มีที่นั่งว่างตลอดวันหรือทุกเที่ยวบิน
*ราคาและกฎข้อบังคับอาจมีการเปลี่ยนแปลง ดังนั้นกรุณาอ่านและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขด้านล่างก่อนทำการซื้อบัตรโดยสาร

To Page top