ชิบะ

นาริตะ / โตเกียวดิสนีย์แลนด์

ประตูสู่ญี่ปุ่น แหล่งรวมสุดยอดสถานที่ท่องเที่ยว
ซึ่งสามารถเดินทางเข้าถึงได้โดยสะดวกจากเมืองหลวง

แนะนำ

tripadvisor
Explore Saitama, Yamanashi, and Chiba to unearth more Untold Stories of Japan

ดูเรื่องราว

สถานที่แนะนำ

แผนที่สำหรับเขตพื้นที่ชิบะ

Untold Stories of Japan

คอลัมน์พนักงาน

ดูทั้งหมด

Copyright © Japan Airlines. All rights reserved.

To Page top