บทความพิเศษ ทาจิมะ สัมผัสความมั่งคั่งแห่งญี่ปุ่นในทาจิมะ

ทาจิมะตั้งอยู่ในพื้นที่ทางตอนเหนือของจังหวัดเฮียวโกะ แม้จะไม่มีพื้นที่กว้างขวาง แต่ก็โดดเด่นในแง่ของประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และอาหารของญี่ปุ่น รวมถึงความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติ ในทุกหนทุกแห่ง มีทรัพย์สมบัติของชาติและความประทับใจให้ได้พบเห็น สัมผัสทาจิมะ ดินแดนแห่งแรงบันดาลใจ

การท่องเที่ยว/ประสบการณ์

Copyright © Japan Airlines. All rights reserved.

To Page top