บทความพิเศษ ซางะ ดำดิ่งสู่ห้วงแห่งความงดงามของประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม

จังหวัดซางะที่สวยงามทางตะวันตกเฉียงเหนือของคิวชู ครั้งหนึ่งเคยเป็นสถานที่สำคัญด้านการค้าและแลกเปลี่ยนกับประเทศอื่นในเอเชีย และเป็นจังหวัดที่มีประวัติศาสตร์อันรุ่งเรือง ที่นี่ยังเป็นแหล่งของอาหารแสนอร่อย รวมทั้งศิลปะและงานฝีมือที่มีความสำคัญทางด้านวัฒนธรรม เช่น เซรามิก และการปลูกชา ความทรงจำที่ตราตรึงกำลังรอคอยที่จะเกิดขึ้นในซางะ

Copyright © Japan Airlines. All rights reserved.

To Page top