โทโฮคุ

จังหวัดยามากาตะ / จังหวัดฟูกูชิม่า / จังหวัดอาโอโมริ

ทัศนียภาพ ประวัติศาสตร์ อาหาร สกี และปีนเขา...
เพลิดเพลินกับการเดินทางที่จะคืนความอ่อนเยาว์ให้กับจิตวิญญาณของคุณ

แนะนำ

tripadvisor
สำรวจโทโฮะกุและค้นพบเรื่องราวต่างๆ ที่ยังไม่เคยเล่าขานมาก่อนของญี่ปุ่น

ดูเรื่องราว

สถานที่แนะนำ

แผนที่สำหรับเขตพื้นที่โทโฮคุ

Untold Stories of Japan

Destination AKITA
Destination IWATE

Copyright © Japan Airlines. All rights reserved.