โตเกียว

ชินจูกุ / อะกิฮะบะระ / อาซากุสะ

เมืองหลวงของญี่ปุ่นและมหานครที่มีประชากรหนาแน่นที่สุดในโลก

สถานที่แนะนำ

แผนที่สำหรับเขตพื้นที่โตเกียว

Untold Stories of Japan

Copyright © Japan Airlines. All rights reserved.

To Page top