พื้นที่ชุ่มน้ำฮาชิโกโระโตชิมะ

พื้นที่ชุ่มน้ำฮาชิโกโระโตชิมะ (Hachigoro Toshima Wetland) และการกลับมาของนกกระสา
พื้นที่ชุ่มน้ำฮาชิโกโระโตชิมะ เป็นพื้นที่ชุ่มน้ำที่สร้างขึ้นและพัฒนาโดยจังหวัดเฮียวโกะและเมืองโทโยโอกะในปี 2009 พื้นที่ชุ่มน้ำแห่งนี้ ผสมผสานกับหนองบึงที่เกิดขึ้นจากนาข้าวร้างและที่กำลังใช้งานอยู่ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการฟื้นฟูสำหรับนกกระสาสีขาวตะวันออก (Oriental White Stork) ซึ่งเป็นมรดกของชาติญี่ปุ่นที่ได้สูญพันธุ์ไปตั้งแต่ 1971 ปัจจุบันมีนกกระสาตามธรรมชาติอยู่ประมาณ 50 ตัวในญี่ปุ่น หลังจากที่โครงการผสมเทียมได้เริ่มปล่อยนกเหล่านี้ในปี 2005 การฟื้นฟูนกกระสานี้ได้นำความรู้สึกถึงคุณค่าและวัฒนธรรมที่ได้รับการฟื้นฟูใหม่มาสู่ชีวิตของผู้คน และรวมทุกภาคส่วนของชุมชนเข้าด้วยกันในความพยายามที่จะอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำ "ฮาชิโกโระ" ซึ่งเป็นชื่อของพื้นที่ชุ่มน้ำแห่งนี้ ได้รับแรงบันดาลใจมาจากนกกระสาที่มาหยุดพักที่พื้นที่ชุ่มน้ำแห่งนี้ในขณะทำการก่อสร้าง ทำให้เห็นว่าพื้นที่ชุ่มน้ำเป็นสภาพแวดล้อมที่สะอาด เหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับนกกระสาตามธรรมชาติ อย่าลืมขึ้นสู่ยอดหอสังเกตการณ์ ซึ่งเป็นหนึ่งในสถานที่ที่ดีที่สุดสำหรับชมนกกระสาและทิวทัศน์ทางธรรมชาติที่สวยงามของพื้นที่ชุ่มน้ำ

การเดินทาง

เดินเป็นเวลา 15 นาทีจากสถานีคิโนซากิ ออนเซน

Hours: 9:00 น. - 17:00 น.

Admission: ฟรี

Address: 1362, Kinosakicho Imazu, Toyooka City, Hyogo Prefecture

Airport: สนามบินทาจิมะ

หมายเหตุ:

ปิด:
ทุกวันอังคาร (หากวันอังคารเป็นวันหยุดราชการ พื้นที่ชุ่มน้ำแห่งนี้จะปิดบริการในวันถัดไป) วันหยุดสิ้นปีและวันปีใหม่

Copyright © Japan Airlines. All rights reserved.

To Page top