จัตุรัสซากุระ ฟูรูซาโตะ

จัตุรัสซากุระ ฟูรูซาโตะ (Sakura Furusato Square) ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นสถานที่สำหรับผู้คนในการเชื่อมต่อกับสภาพแวดล้อมของอินบานูมะ (Inbanuma) และเพื่อปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีในระดับสากล ซากุระและประเทศเนเธอแลนด์มีความสัมพันธ์ที่ยาวนานย้อนไปถึงยุคเอโดะ โดยกล่าวกันว่าซากุระเป็นคู่แฝดทางตะวันออกของนางาซากิในตะวันตก เนื่องจากความสัมพันธ์กันทางประวัติศาสตร์ จึงมีการก่อตั้ง Sakura Japan-Netherlands Society ขึ้น และการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมยังคงดำเนินมาจนถึงทุกวันนี้ จัตุรัสฟูรูซาโตะ โดดเด่นด้วยกังหันลมมากมายและเปี่ยมไปด้วยบรรยากาศแบบดัตช์ รวมถึงกังหันน้ำชิ้นแรกของญี่ปุ่น "De Liefde" ซึ่งถูกสร้างขึ้นในปี 1994 เพื่อฉลองปีที่ 40 ขององค์กรปกครองท้องถิ่น

Address: 2714 Usuida, Sakura, Chiba Prefecture 285-0861

Airport: สนามบินนานาชาตินาริตะ

หมายเหตุ:

โทร:
043-486-6000

การเดินทาง:
ประมาณ 10 นาทีจากสถานีคิเซอิ-ซากุระ โดยรถประจำทาง

Copyright © Japan Airlines. All rights reserved.

To Page top