สะพานทางรถไฟอะมารูเบะ

สะพานแห่งท้องฟ้า
สะพานทางรถไฟอะมารูเบะ (Amarube Viaduct) เปิดให้บริการในปี 1912 และสนับสนุนการดำเนินการของรถไฟสายหลักของเส้นทางรถไฟสายหลัก JR ซันอินตะวันตก (JR West's San'in) จากสถานีโยโรอิและอามารุเบะ หลังจากการใช้งานหลายปี สิ่งปลูกสร้างนี้ก็ถูกแทนที่ในปี 2008 ด้วยสะพานคอนกรีตใหม่ อย่างไรก็ตาม นั่งร้านรองรับแนวตั้งดั้งเดิมสามแห่ง ซึ่งสร้างขึ้นในสมัยเมจิประมาณ 100 ปีก่อน และรางรถไฟบางส่วนได้รับการอนุรักษ์และปรับปรุงใหม่ให้กลายเป็นทางเดินลอยฟ้า โซระโนะเอกิ (Sora no Eki) ทางเข้าสู่ทางเดินลอยฟ้าตั้งอยู่ใต้สะพาน เช่นเดียวกับสวนขนาด 2,400 ตารางเมตรและซุ้มต้นไม้ จากทางเดิน คุณสามารถชมทิวทัศน์ระยะใกล้ชิดของเส้นทางรถไฟสายหลักซันอิน (San’in) ที่แล่นผ่านไปบนสะพานรถไฟอะมารูเบะที่สร้างใหม่ได้ และคุณยังสามารถสัมผัสกับความตื่นเต้นเล็กน้อยด้วยการมองลงไปด้านล่างผ่านพื้นกระจกใกล้ๆ กับส่วนปลายของทางเดินลอยฟ้าได้อีกด้วย

การเดินทาง

ด้วยบริการขนส่งสาธารณะ
จากสถานีโทโยโอกะ ขึ้นรถไฟสาย JR ซันอินไปยังสถานีอะมารูเบะ โซระโนะเอกิ อยู่ใกล้กับสถานี

Hours: 9:00 น. - 20:30 น. เวลาเปิดประตูอาจเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับฤดูกาล โซระโนะเอกิ อาจปิดให้บริการขึ้นอยู่กับฤดูกาล

Admission: ฟรี

Address: 327, Tanto Town Aida, Toyooka City, Hyogo Prefecture

Airport: สนามบินทาจิมะ

หมายเหตุ:

ปิด:
เปิดทำการตลอดปี

Copyright © Japan Airlines. All rights reserved.

To Page top