ศาลเจ้าอาโออิอาโซะ

ศาลเจ้าอาโออิอาโซะ สร้างขึ้นเมื่อประมาณ 1,200 ปีก่อน และถือเป็นทรัพย์สมบัติทางวัฒนธรรมแห่งแรกของจังหวัดคุมาโมะโตะ ซึ่งได้รับการยกย่องให้เป็นสมบัติของชาติ โดดเด่นด้วยการมุงหลังคาฟางข้าว นับเป็นตัวอย่างของศาลเจ้าที่ได้ยากในประเทศญี่ปุ่นเมื่อเทียบเคียงกับศาลเจ้าทั้งหมดที่สร้างขึ้นในยุคเดียวกัน ประตูทางเข้าสี่มุมประดับด้วยหน้ากากปิศาจตามสไตล์ที่เรียกว่า "ฮิโตะโยชิ โยชิกิ" ซึ่งไม่พบในสถานที่อื่นของประเทศญี่ปุ่น ตัวอาคารหลักซึ่งสร้างเสร็จสมบูรณ์ในปี 1613 ได้รับอิทธิพลการออกแบบมาจากช่วงยุคกลาง (Medieval Era) ผสมผสานสถาปัตยกรรมสไตล์โมโมยาม่า

Address: 118 คามิอาโออิ มาชิ, ฮิโตะโยชิ

Airport: สนามบินคุมาโมะโตะ

หมายเหตุ

การเดินทาง
ใช้เวลาเดินเท้าเพียง 5 นาทีจากสถานเจอาร์ ฮิโตโยชิ

Copyright © Japan Airlines. All rights reserved.

To Page top