เหล้าจุนไม อะรามะซะ ไดจินโจ้ว ซาโต้ ยูฮี 720 มล.

โรงกลั่นแห่งนี้ตั้งขึ้นในปี 1852 ในช่วงสิ้นสุดยุคเอโดะ โรงกลั่นนี้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในฐานะของผู้ค้นพบ "Kyokai หมายเลข 6" (ยีสต์ Aramasa) ที่ว่ากันว่าเป็นยีสต์ที่มีการค้าขายที่เก่าแก่ที่สุด ซึ่งโรงกลั่นทั่วทั้งญี่ปุ่นยังคงใช้อยู่ เมื่อนักกลั่นหนุ่มยูซูเกะ ซาโตะมาที่โรงกลั่นและเริ่มต้นผลิตเหล้าสาเกจากข้าวอะกิตะและยีสต์หมายเลข 6 เขาประสบความสำเร็จในการสร้างสรรค์เหล้าสาเกที่มีความเป็นเอกลักษณ์ และปรากฏว่า ผลงานของเขาได้กลายเป็นแบรนด์ยอดนิยมอย่างยากที่จะทัดเทียมได้ในทันที นี่คือเหล้าสาเกที่มีความสำคัญมากที่สุดของโรงกลั่นภายใต้ชื่อ "Sato Uhee" ซึ่งมีหัวหน้านักกลั่นเข้ามารับช่วงการผลิตมาแล้วหลายรุ่น สาเกนี้ให้รสสัมผัสที่คมชัดและสดใหม่ และมีความเปรี้ยวที่น่าพึงใจในขณะเดียวกัน

Address: 6-2-35 Omachi, Akita, Akita Prefecture (Aramasa Shuzo)

Airport: สนามบินอาคิตะ

Copyright © Japan Airlines. All rights reserved.

To Page top