เครื่องปั้นดินเผา

เครื่องปั้นดินเผาไบเซ็นซึ่งมีถิ่นกำเนิดในหมู่บ้าน Imbe ในเขตการปกครองโอคายาม่า (เดิมคือจังหวัดไบเซ็น) มีประวัติยาวนานกว่า 1,000 ปี และผลิตขึ้นโดยใช้วิธีการผลิตเครื่องปั้นดินเผาที่เก่าแก่มากที่สุดของญี่ปุ่น นับเป็นหนึ่งในหกรูปแบบเครื่องปั้นดินเผาโบราณของญี่ปุ่น เครื่องปั้นดินเผาไบเซ็นไม่มีการเคลือบเงาหรือทาสีทับ สีสันของผลงานเป็นเครื่องบ่งบอกถึงดินที่ใช้ในการผลิต เครื่องปั้นดินเผาไบเซ็นสร้างสรรค์ขึ้นโดยการใช้ส่วนผสมของดินเหนียวสองชนิดซึ่งมีความหนาแน่นแตกต่างกันหรือใช้ดินเหนียวสีน้ำตาลแดงที่อุดมด้วยธาตุเหล็ก

ดินเหนียวที่ใช้ในการทำเครื่องปั้นดินเผาไบเซ็นถูกนำมาใส่ในเตาเผาแบบไต่ระดับ (หรือเตาเผาแบบอุโมงค์) และใช้ไม้สนเป็นเชื้อเพลิงในการเผาไหม้ วิธีการเผามีลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว โดยเผาแบบช้าๆ เป็นเวลานาน บ่อยครั้ง มักจะใช้เวลา 8-20 วัน สิ่งที่น่าทึ่งเกี่ยวกับเครื่องปั้นดินเผาไบเซ็นคือ จะไม่มีผลงานสองชิ้นใดๆ ที่มีลักษณะเหมือนกัน สำหรับเคล็ดลับที่อยู่เบื้องหลังนั้นอยู่ที่ขั้นตอนการใส่ดินเหนียวลงในเตาเผา ซึ่งจะเป็นตัวตัดสินสภาพของดินเหนียวที่ถูกเผา และทำให้แต่ละชิ้นงานมีพื้นผิวโดดเด่นไม่ซ้ำกัน ด้วยรูปลักษณ์ที่เรียบง่ายและสีสันของดินที่เข้มของเครื่องปั้นดินเผาไบเซ็นทำให้ผลงานที่สร้างสรรค์ขึ้นมาเหมาะสำหรับใช้เป็นเครื่องตกแต่งประดับได้ในทุกๆ บรรยากาศ
นอกเหนือจากความงดงามที่ดึงดูดสายตาแล้ว เครื่องปั้นดินเผาไบเซ็นยังช่วยเพิ่มรสชาติให้แก่อาหาร เบียร์ และสาเก ตลอดจนช่วยให้ดอกไม้มีอายุยืนยาวขึ้น เรื่องนี้พิสูจน์ได้จากการทดลองที่ดำเนินการโดยมหาวิทยาลับวิทยาศาสตร์โอคายาม่า (Okayama University of Science) และศูนย์เซรามิกแห่งโอคายาม่า (Okayama Ceramics Center) จากผลลัพธ์เผยให้เห็นว่า เครื่องปั้นดินเผาไบเซ็นทำหน้าที่ตัดรังสีอินฟราเรดระยะไกลได้ถึง 90% ดังนั้น หากนำมาวางไว้ใกล้ๆ จะช่วยให้วัสดุธรรมชาติมีความสดใหม่ ทั้งยังช่วยถนอมและปรับปรุงรสชาติของอาหารและเครื่องดื่มอีกด้วย

การเดินทาง

การขนส่งสาธารณะ
จากสถานี JR Okayama ขึ้นรถไฟสาย JR Ako Line (ที่แตกแขนงออกมา แล้วจึงกลับมาเชื่อมต่อใหม่กับสาย JR Sanyo Main Line) เป็นเวลา 40 นาที เพื่อเดินทางไปยังสถานี JR Inbe ศูนย์เครื่องปั้นดินเผาไบเซ็นโบราณ (Bizen Ware Traditional Pottery Center) ตั้งอยู่บนชั้น 3 ของอาคารสถานี

Address: 1657-7 Inbe, Bizen City, Okayama Prefecture

Airport: สนามบินอิตามิ
สนามบินโอคายาม่า

Copyright © Japan Airlines. All rights reserved.

To Page top