ผลิตภัณฑ์ปะการังแห้งฝีมือของคุณเอง!

สัมผัสประสบการณ์การย้อมด้วยปะการังและการย้อมบินกาตะ (Bingata) แล้วนำผลงานของคุณกลับบ้านได้เลย!

การย้อมด้วยปะการังเป็นการใช้ฟอสซิลของปะการังมาย้อมผ้า ที่นี่ คุณสามารถเลือกรายการสิ่งของที่หลากหลาย ได้แก่ เสื้อยืด ผ้าห่องานฟุโรชิกิ หรือกระเป๋าทรงโท้ท เพื่อนำมาย้อมด้วยเทคนิคนี้ บินกาตะเป็นเทคนิคการย้อมที่มีการใช้แปรงในการระบายสีสันลงในลวดลายต่างๆ บนผ้าลินินสามประเภท คุณสามารถนำผลิตภัณฑ์ที่คุณสร้างสรรค์กลับบ้านไปพร้อมกับคุณได้ในวันนั้น ส่วนขั้นตอนสุดท้ายของกระบวนการ ได้แก่ การล้างและแก้ไขสี  ซึ่งสามารถ
ดำเนินการได้เองที่บ้าน การย้อมด้วยปะการังและการย้อมบินกาตะเป็นกิจกรรมที่สามารถเพลิดเพลินได้ทุกวัย 
รวมทั้งเด็กๆ

Hours: 9:00 น. - 17:00 น. (รอบเวลา: 10:00 น., 11:00 น., 12:00 น., 14:00 น., 15:00 น. และ 16:00 น.)

Admission: ผู้ใหญ่\3240, เด็ก \2700

Address: 1-54 Shuriyamagawa-cho, Naha City, Okinawa

Airport: สนามบินนาฮา (Naha Airport)

หมายเหตุ:
แต่ละรอบใช้เวลาประมาณ 30-40 นาที

Copyright © Japan Airlines. All rights reserved.

To Page top