เทศกาลดันจิริ

ทุกปีในเดือนกันยายนและตุลาคม

ดันจิริมัตสึริ (เทศกาลดึงรถลาก) เป็นหนึ่งในเทศกาลที่น่าตื่นเต้นมากที่สุดของญี่ปุ่น ในบรรดาเทศกาลที่น่าตื่นใจเหล่านี้ ไม่มีเทศกาลใดที่จะเต็มไปด้วยความหวาดเสียวได้เท่ากับเทศกาลดันจิริของโอซาก้าอีกแล้ว

ในช่วงระหว่างเทศกาลดันจิริ กลุ่มผู้คนประจำย่านจะช่วยกันลากรถลากไม้ที่แกะสลักอย่างงดงามไปตามถนนต่างๆ ทั่วเมือง พร้อมๆ กับมีการตีกลองและฆ้องประกอบ และมีเสียงโห่ร้องตอบรับกันไปมา เทศกาลดันจิริของโอซาก้าประกอบด้วยทีมทั้งหมด 35 ทีม ต่างก็ลากรถลากของตนเองด้วยความเร็วสูง บรรดาผู้นำกลุ่มจะกระโดดโลดเต้นอยู่ที่ส่วนบนสุดของรถแห่ แต่ละขบวนต่างแข่งกันทะยานด้วยความเร็วไปตามถนนและเลี้ยวไปตามมุมหักเลี้ยวต่างๆ รถลากบางส่วนมีขนาดใหญ่มากจนถึงกับต้องลากด้วยสมาชิกทีมถึง 500 คน การแห่ที่หวาดเสียวไปทั่วเมืองนี้ต้องอาศัยความร่วมมือของผู้คนในท้องถิ่นจากทุกช่วงวัย และถือได้ว่าเป็นการแสดงออกถึงความแข็งแกร่ง ความอุตสาหะ และสายสัมพันธ์ของชุมชน

Hours: วันแรก: 6:00 น. - 22:00 น.
วันที่สอง: 9:00 น. - 22:00 น.

Admission: ฟรี

Address: เมืองคิชิวะดะ

Airport: สนามบินอิตามิ
สนามบินคันไซ

หมงายเหตุ:

ที่ตั้ง:
ย่านคิชิวะดะและฮารุกิ โอซาก้า

การเดินทาง:
สถานีคิชิวะดะ (Kishiwada Station) และสถาานีฮารุกิ (Haruki Station) ในรถไฟสายหลักนันไก (Nankai Main Line)

Copyright © Japan Airlines. All rights reserved.

To Page top