ฮินากุ ออนเซ็น

น้ำพุร้อนฮินากุถูกค้นพบเมื่อประมาณ 600 ปีก่อน และยังคงเป็นแห่งกำเนิดบ่อน้ำพุร้อนอีก 16 แห่ง น้ำพุร้อนมีต้นกำเนิดที่ความลึกใต้พื้นดินชั้นตื้นน้อยกว่า 100 เมตร แต่ให้ปริมาณน้ำที่เพียงพอต่อความต้องการของโรงแรมบ่อน้ำพุร้อนจำนวนมากซึ่งสามารถรักษาน้ำพุร้อนให้ไหลต่อเนื่องได้ไม่ขาดสาย น้ำพุร้อนที่อุดมด้วยสารอัลคาไลน์ เชื่อกันว่าสามารถบรรเทาอาการเจ็บปวดตามข้อ อาการปวดประสาท และอาการหนาวสั่นได้เป็นอย่างดียิ่ง ตำนานเล่าขานเมื่อนานมาแล้วว่า น้ำพุร้อนแห่งฮินากุรักษาบาดแผลจากคมดาบได้ชะงัดนัก เลื่องลือในสมญาบ่อน้ำพุร้อนอันเป็นสถานพักฟื้นสำหรับผู้ป่วย ในเดือนแห่งฤดูอันหนาวเหน็บ การอาบน้ำแร่ผสมส้มโอพันธุ์ Banpeiyu ซึ่งเพาะปลูกเป็นพิเศษในเขตยัตสุชิโระ คือกิจกรรมยอดนิยมของที่นี่

Address: ฮินากุ, ยัตสุชิโระ

Airport: สนามบินคุมาโมะโตะ

หมายเหตุ

การเดินทาง
ใช้เวลาเดินเท้าเพียง 10 นาทีจากสถานีฮินากุ ออนเซ็น

Copyright © Japan Airlines. All rights reserved.

To Page top