เทศกาลประดับไฟเพื่อสันติสุขเมืองอิโตมัน

ผลงานศิลปะจรัสแสงที่สร้างสรรค์ด้วยความหวังในสันติสุข
งานประดับไฟนี้จัดขึ้นที่ Itoman Wine Farm สวนสนุกที่คุณสามารถเพลิดเพลินกับไวน์ผลไม้ท้องถิ่นได้ อิโตมันเป็นด่านหน้าสุดท้ายของการสู้รบที่โอกินาว่า การประดับไฟด้วยความหวังว่าจะเกิดสันติภาพช่วยฉายแสงกระจ่างให้แก่สถานีที่นี้ นอกจากนี้ ยังมีการจัดกิจกรรมบนเวที การแสดงโชว์เลเซอร์ และการแสดงดอกไม้ไฟในระหว่างงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงสุดสัปดาห์อีกด้วย

การขนส่งสาธารณะ
ประมาณ 40 นาที โดยรถยนต์จากสนามบินนาฮา

Admission: สำหรับตั้งแต่นักเรียนมัธยมปลายขึ้นไป 250 เยน นักเรียนมัธยมต้นและต่ำกว่าไม่เสียค่าเข้าชม (เพื่อเป็นทุนสนับสนุนการจัดงาน)

Address: Itoman Wine Farm, 1018 Mabuni, Itoman-shi, Okinawa Prefecture

Airport: สนามบินนาฮา (Naha Airport)

หมายเหตุ:

เวลาแสดงไฟ:
18:00 น. - 22:00 น. (ถึงเวลา 0:30 น. วันถัดไปในวันที่ 31 ธันวาคม 2014)

Copyright © Japan Airlines. All rights reserved.

To Page top