คิริชิมะ จิงงู ออนเซ็นเคียว

หมู่บ้านน้ำพุร้อนที่มีทิวทัศน์อันหลากหลายของใบไม้เปลี่ยนสี
คิริชิมะจิงงูออนเซ็นเคียวโดดเด่นด้วยสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติที่งดงาม โดยมีเทือกเขาคิริชิมะที่สูงตระหง่านล้อมเป็นกรอบอยู่ด้านนอก จุดชมบรรยากาศของใบไม้เปลี่ยนสีที่น่าสนใจอีกแห่งหนึ่งคือ คิริชิมะจิงงู ซึ่งเป็นศาลเจ้าในศาสนาชินโตที่อุทิศแด่ Ninigi-no-Motoko ตัวละครนำที่มีบทบาทในนิทานของญี่ปุ่น ความยิ่งใหญ่ดั่งมีมนต์สะกดของศาลเจ้า ผสานกับความงามของธรรมชาติที่แวดล้อม และน้ำแร่ที่มีสรรพคุณบำบัดของสปา ล้วนแล้วแต่เป็นความสุขสุนทรีย์ที่น่าสัมผัส

Address: Kirishima-Taguchi, Kirishima City, Kagoshima Prefecture

Airport: สนามบินคาโกชิมา (Kagoshima Airport)

หมายเหตุ:

กล่าวกันว่า มีหลายโรคที่น้ำแร่สามารถช่วยบรรเทาได้ รวมทั้ง
ความดันโลหิตสูง ภาวะหลอดเลือดแข็งตัว อาการเรื้อรังทางผิวหนัง การปวดข้อ และอาการอื่นๆ

Copyright © Japan Airlines. All rights reserved.

To Page top