พายเรือคายักสำรวจป่าลึก

ภาพถ่ายโดย Seasir inc.

เพลิดเพลินกับการพายเรือคายักในป่าโกงกาง

ป่าโกงกางมักพบในพื้นที่เขตร้อนชื้นและกึ่งเขตร้อน ในญี่ปุ่น ป่าโกงกางสามารถพบได้เฉพาะทางตอนใต้ โดยเฉพาะในโอกินาว่าเป็นหลัก ซึ่งมักจะมีกิจกรรมพายเรือคายักในป่าโกงกางเป็นกิจกรรมทางธรรมชาติที่เป็นที่นิยม เนื่องจากป่าโกงกางทำหน้าที่เป็นเสมือนเครื่องป้องกันจากแสงแดดที่แผดเผา กิจกรรมนี้จึงมักนิยมกันในหมู่สตรีที่ต้องการหลีกเลี่ยงรังสียูวีที่แรงกล้าของช่วงกลางฤดูร้อน ทั้งยังเป็นกิจกรรมที่ชื่นชอบในหมู่เด็กเล็กและผู้ใหญ่ที่สูงวัยยิ่งขึ้นอีกด้วย ในขณะที่กิจกรรมการว่ายน้ำมักจะมีขอบเขตเวลาสนุกที่จำกัดเฉพาะในช่วงฤดูร้อนที่มีการท่องเที่ยวคึกคัก แต่การพายเรือคายักสามารถสนุกได้ตลอดทั้งปี จนกลายเป็นกิจกรรมสันทนาการยอดนิยมของโอกินาว่า สถานที่หลักสาม
แห่งสำหรับการเพลิดเพลินกับการพายเรือคายักในป่าโกงกาง ได้แก่ Gesashi, Okukubi และ Hija แนะนำให้คุณเลือกสถานที่ที่อยู่ในละแวกใกล้เคียงกับกิจกรรมอื่นๆ ที่คุณต้องการทำ พื้นที่ Hijagawa สามารถเข้าถึงได้ง่ายจากจุดเที่ยวชมที่สำคัญของโอกินาว่า นอกจากนี้ ยังสามารถเดินทางจากสนามบินนาฮาที่อยู่ทางตอนใต้และพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำชุราอูมิแห่งโอกินาว่าในบริเวณตอนกลางของตอนเหนือ จึงถือได้ว่าอยู่ในทำเลที่สะดวกสบายสำหรับการเดินทาง

http://www.seasir.com/en/whale.htm

Admission: 4,000-5,000 เยน

Address: หลายแห่งในโอกินาว่า
โปรดติดต่อตัวแทนท่องเที่ยวของคุณเพื่อขอทราบรายละเอียด

Airport: สนามบินนาฮา (Naha Airport)

หมายเหตุ:

การให้บริการ:
ตลอดทั้งปี

Copyright © Japan Airlines. All rights reserved.

To Page top