ท่าเรือมิสุมิตะวันตก

ท่าเรือมิสุมิตะวันตกได้รับการยกย่องให้เป็นสถานที่มรดกของโลก ในเดือนกรกฎาคม ปี 2015 เนื่องจากเป็นแหล่งรวมการปฏิวัติอุตสาหกรรมสมัยเมจิของประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นบ่อแร่เหล็กและโลหะ อุตสาหกรรมต่อเรือ และการทำเหมืองถ่านหิน ท่าเรือแห่งนี้เปิดดำเนินการในปี 1887 และเป็นหนึ่งในสามของการก่อสร้างอาคารท่าเรือที่สำคัญของสมัยเมจิ เมืองท่าเรืออันทันสมัยก่อร่างสร้างขึ้นภายในเวลาเพียงสามปีเท่านั้น แต่กลับเจริญรุ่งเรืองไปด้วยการค้า ธุรกิจ และภาคกฎหมายการปกครอง สาธารณูปโภคมากมาย รวมถึงท่าเทียบเรือหิน ยังคงได้รับการอนุรักษ์ไว้ เรียกได้ว่าเกือบสมบูรณ์แบบดั้งเดิม สถานที่แห่งนี้เป็นตัวอย่างแห่งสุดท้ายของท่าเรือที่สมบูรณ์สำหรับยุคเมจิของญี่ปุ่น

Address: มิซูมิอุระ, มิซูมิ มาชิม, ยูกิ

Airport: สนามบินคุมาโมะโตะ

หมายเหตุ

การเดินทาง
ใช้เวลาเพียง 10 นาที โดยใช้แท็กซี่จากสถานีมิซูมิ หรือ 1 ชั่วโมง โดยรถบัสจากสถานีคุมาโมโตะ

Copyright © Japan Airlines. All rights reserved.

To Page top