หออนุรักษ์ประเพณีชาวเมืองอาคิตะ (Neburi Nagashi Kan)

ในแต่ละปี เทศกาลอาคิตะคันโตะ (Akita Kanto Festival) จะถูกจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 3 - 6 สิงหาคม ด้วยประวัติศาสตร์ที่ยาวนานกว่า 260 ปี ประเพณีนี้ได้รับการกำหนดให้เป็นทรัพย์สินทางวัฒธรรมที่จับต้องไม่ได้ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่ง เสาคันโตะ (Kanto pole) บางต้นอาจมีน้ำหนักถึง 50 กิโลกรัม และผู้แบกเสาจะใช้เทคนิคต่างๆ เพื่อแสดงการตั้งเสา

ถึงแม้ว่าเทศกาลนี้จะจัดขึ้นเพียงปีละหนึ่งครั้ง แต่ที่เนบูริ นะงะชิ คัง (Neburi Nagashi Kan) จะมีมุมสำหรับให้คุณทดลองสัมผัสเสาคันโตะด้วยตัวเอง เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบรรยากาศของเทศกาลได้ทุกเวลา นอกจากนี้คุณยังสามารถแวะมาชมการแสดงเสาคันโตะได้ที่นี่ โดยขึ้นอยู่กับช่วงเวลาของปี

(*ตรวจสอบรายละเอียดได้จากเว็บไซต์ของเนบูริ นะงะชิ คัง)

Hours: 9.30 น. ~16.30 น.

Address: 1-3-30 Omachi, Akita

Airport: สนามบินอาคิตะ

หมายเหตุ

ปิด:
ปิดวันที่ 29 ธันวาคม ถึง วันที่ 3 มกราคม

การเดินทาง
ใช้เวลาเดินประมาณ 15 นาที จากสถานี JR Akita

Copyright © Japan Airlines. All rights reserved.

To Page top