จานโอเตะโช

เป็นที่รู้จักในหลายชื่อ เช่น "เตะโชซาระ" "โอเตะโชซาระ" หรือ "โอเตะโช" ขึ้นอยู่กับภูมิภาค จานขนาดเท่าฝ่ามือความยาวหกถึงเจ็ดเซนติเมตรเหล่านี้ได้รับชื่อมาจากข้อเท็จจริงที่พวกมันเคยถูกใช้เพื่อเสิร์ฟเกลือและเครื่องปรุงอื่นๆ ในมื้ออาหารของชาวญี่ปุ่น

ในสมัยเอโดะ จานโอเตะโชทำขึ้นจากเครื่องถ้วยชามอาริตะ (Arita) ในรูปทรงต่างๆ มากมาย นำสุนทรียภาพที่หรูหรามาสู่โต๊ะอาหาร ปัจจุบัน ช่างทำเครื่องถ้วยชามอิมาริและอาริตะได้รวมตัวกันในโครงการสำหรับสร้างจานโอเตะโชจากสมัยเอโดะขึ้นอีกครั้งในยุคสมัยใหม่ ซึ่งยังคงรักษารูปแบบดั้งเดิมเอาไว้

เทคโนโลยีเซนเซอร์สามมิติสุดล้ำถูกใช้เพื่อวิเคราะห์รูปทรงของจานระหว่างกระบวนการสร้างใหม่ การปรับแต่งโดยละเอียดดำเนินการโดยใช้มือเพื่อเลียนแบบรายละเอียดต่างๆ ที่เซนเซอร์ไม่สามารถตรวจจับได้ เป็นผลให้เกิดการสร้างใหม่ของจานโอเตะโชใน 13 รูปทรง เตาเผาแต่ละเตาจาก 21 เตาที่มีส่วนร่วมในโครงการนี้ได้ตกแต่งจานต่างๆ ในสไตล์เฉพาะตัวของตนเอง

โครงการนี้นำไปสู่การสร้างจานโอเตะโชมากกว่า 500 รูปแบบ ลองหาจานแบบที่คุณชอบสักจานไปตกแต่งโต๊ะอาหารของคุณสิ

Address: Saga Porcelain Industry Cooperative Association
Hei-1217, Hokaomachi, Arita-cho, Nishimatsuura-gun, Saga Prefecture

Airport: สนามบินนางาซากิ
สนามบินฟุกุโอกะ

Copyright © Japan Airlines. All rights reserved.

To Page top