สาเกซางะ

ตั้งอยู่บนเกาะคิวชู เมืองแห่งโชจู ซางะเป็นเพียงจังหวัดเดียวที่มีการเจริญเติบโตของการหมักสาเก ด้วยข้าวและน้ำคุณภาพดีจำนวนมากมาย ซึ่งเป็นส่วนผสมที่จำเป็นสำหรับการหมักสาเก สาเกญี่ปุ่นผลิตขึ้นที่นั่นในโรงต้มสาเกเล็กๆ จำนวนหนึ่ง ซึ่งเต็มเปี่ยมไปด้วยเสน่ห์แบบดั้งเดิม

ซากะสร้างสรรค์ขึ้นด้วยส่วนผสมที่สมบูรณ์แบบสำหรับการหมักสาเกมาเป็นเวลาหลายร้อยปีแล้ว บุคคลหนึ่งที่มีอิทธิพลต่ออุตสาหกรรมนี้คือ นาโอมาสะ นาเบะชิมะ ซึ่งเป็นไดเมียวลำดับที่ 10 ของกลุ่มนาเบะชิมะ ซึ่งเป็นที่รู้จักในขณะนั้นว่า "ผู้ปกครองที่มีเมตตา" (benevolent ruler) ในช่วงปลายยุคเอโดะ เขาส่งเสริมให้ผู้อยู่ใต้ปกครองของเขาจำหน่ายสาเกแทนข้าว ด้วยเป้าหมายที่จะสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้น

ไม่นานมานี้ ได้มีการก่อตั้งระบบควบคุมและระบุแหล่งกำเนิด (Appellation of Origin and Control System) ของซางะ หมายความว่า มีเพียงสาเกที่หมักด้วยส่วนผสมและน้ำในท้องถิ่นจังหวัดซางะ และสาเกที่ได้รับพิจารณาว่ามีรสชาติและกลิ่นหอมเหนือกว่าในการทดสอบที่เกิดขึ้นสองครั้งต่อปีเท่านั้น ที่สามารถเรียกได้ว่า "สาเกที่ได้รับใบรับรองซางะ" (The SAGA certified Sake) ระบบนี้สร้างการแข่งขันระหว่างโรงต้มเหล้าต่างๆ เป็นการจูงใจให้พวกเขาปรารถนาที่จะสร้างคุณภาพในระดับที่สูงกว่านี้ ในไม่กี่ปีที่ผ่านมา สาเกของซางะได้รับรางวัลระดับนานาชาติจำนวนมาก และมีชื่อเสียงสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดทั้งในญี่ปุ่นและต่างประเทศ

ท้ายที่สุดแล้ว เมื่อคุณเดินทางไปยังซางะ อย่าลืมดื่มอวยพรด้วยสาเกซางะ อันที่จริงแล้ว ที่ซางะมีกฎหมายที่กำหนดให้ใช้สาเกซางะในการดื่มอวยพรที่นั่น แน่นอนว่าไม่มีการลงโทษ แต่ทำไมไม่ใช้ประโยชน์จากกฎที่มีลักษณะเฉพาะนี้ให้เต็มที่ล่ะ

Address: Hama-machi, Kashima City, Saga Prefecture

Airport: สนามบินนางาซากิ
สนามบินฟุกุโอกะ

Copyright © Japan Airlines. All rights reserved.

To Page top