ต้นมอสและลำธารที่สวยงามโดดเด่นแห่งป่าป่าชิระทานิ อันซุยเคียวบนเกาะยะกุชิมะ

เขตปกครองคาโกชิม่าตั้งอยู่บริเวณตอนใต้สุดของเกาะคิวชู ทางด้านตะวันตกเฉียงใต้ของฮอนชู เกาะที่ใหญ่ที่สุดในสี่เกาะหลักของญี่ปุ่น ยาคูชิมะเป็นเกาะโดดเดี่ยวทางตอนใต้ของคาโกชิม่า และยังคงเป็นแดนสวรรค์ของธรรมชาติที่คงความพิสุทธิ์ไว้ได้

ป่าที่หนาแน่นของชิระทานิ อันซุยเคียว (Shiratani Unsuikyo) ถูกใช้เป็นต้นแบบสำหรับป่าในภาพยนตร์การ์ตูนของสตูดิโอจิบลิ (Studio Ghibli) เรื่องเจ้าหญิงจิตวิญญาณแห่งพงไพร (Princess Mononoke) ป่าที่บริสุทธิ์มีความหนาแน่นมากเสียจนแสงอาทิตย์แทบจะไม่สามารถส่องกระทบได้ถึงพื้น ที่นี่ ตั้งแต่ต้นทาง ผู้มาเยือนจะได้พบกับป่าต้นสนซีดาร์ซึ่งได้รับการยกย่องให้เป็นอนุสรณ์แห่งชาติ นอกจากนี้ ยังมีมอสที่ขึ้นปกคลุมผืนดิน หิน และลำต้นของต้นไม้จนกลายเป็นสีเขียวเข้มอีกด้วย

การเดินทาง

จากสนามบินยาคูชิมะ ขึ้นรถโดยสารไปยังป้ายรถโดยสารที่ท่าเรือ Miyanoura จากจุดนั้น ใช้บริการ “Matsu banda kotsu” หรือ “Tanegashima Yakushima kotsu” เพื่อเดินทางไปยังชิระทานิ อันซุยเคียว ลงรถที่ป้ายชิระทานิ อันซุยเคียว

Address: Yakushima, Kumage District, Kagoshima Prefecture

Airport: สนามบินยาคูชิมะ

สถานที่ท่องเที่ยวอื่นที่คล้ายคลึงกัน

Copyright © Japan Airlines. All rights reserved.

To Page top