ยาชิโยสะ

โรงละครแห่งนี้สร้างขึ้นโดยสุภาพบุรุษหนุ่มในปี 1910 และยังคงเปิดทำการแสดงอยู่จนถึงปัจจุบัน นับเป็นเวลาแห่งงานมหรสพที่ยาวนานกว่า 100 ปี เฉกเช่นเดียวกับวันวาน เวทีแบบหมุนได้และเวทีหัวเต่า "Suppon" ยังคงใช้แรงงานคนเพื่อยกขึ้นสูง รวมถึงสถานที่สำคัญทางวัฒนธรรมของญี่ปุ่นที่ยังคงเรียงรายให้เห็นในปัจจุบัน เมื่อผ่านประตูทางเข้า ทำให้รู้สึกราวกับย้อนกลับไปสู่อดีต ไปยังสถานที่ที่แตกต่างจากโลกปัจจุบันที่รู้จักอย่างสิ้นเชิง ในวันที่ไม่มีการแสดง พนักงานของที่นี่จะทำหน้าที่เป็นมัคคุเทศก์พาเที่ยวชมการตกแต่งสไตล์ "โยชิโยซะ" (ด้านหลังเวที) และแหล่งเรียนรู้ "ยูเมะโคงูระ" ท่านจะต้องทึ่งไปกับความน่าตื่นตาตื่นใจกับการยุคไปยังสมัยไทโชและสมัยเมจิ

Hours: 9:00 น.-18:00 น. (เวลาเข้ารอบสุดท้ายคือ 17:30 น.)

Address: 1499 ยามางะ, ยามางะ

Airport: สนามบินคุมาโมะโตะ

หมายเหตุ

ปิดทำการ
ทุกวันพุธที่สองของเดือน และ 29 ธันวาคม ถึง 1 มกราคม

โทรศัพท์:
0968-44-4004

การเดินทาง
ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง โดยรถบัสจากโคซึ เซนเตอร์ Center (ลงที่ป้ายรถประจำทางออนเซ็น พลาซ่า-เมะ)

Copyright © Japan Airlines. All rights reserved.

To Page top